عطر گرم چیست؟ بررسی خواص عطرهای گرم

عطرهای گرم، عطرهایی هستند که پس از استفاده در نتیجه ترکیب عطر و نت‌های خاص استفاده‌شده در آن گرما ایجاد می‌کنند. عطرهای گرم اغلب به دلیل توانایی آنها در ایجاد یک حال و هوای گرم و صمیمی، دوست‌داشتنی هستند. آنها به ویژه در ماه‌های سردتر که هوس گرما می‌کنیم، جذاب هستند.