کاربرد نانوذرات نقره در محصولات آرایشی

نانوذرات نقره در سال‌های اخیر به دلیل خواص ضدباکتریایی منحصربه‌فردشان موردتوجه قرار گرفته‌اند.
این نانوذرات با خواص ضدباکتریایی و ضدحساسیت خود باعث کاربرد فراوان نانوذرات نقره در زمینه‌های مختلف شده است.