حقایقی در مورد حس بویایی و رایحه

حس بویایی، یک جنبه قدرتمند و جذاب از ادراک انسان است. این توانایی را دارد که ما را به لحظات مختلف در زمان منتقل کند، احساسات و خاطرات ما را برانگیزد و حتی بر رفتار ما تأثیر بگذارد. در بازاریابی و برندسازی، رایحه‌ها نقش مهمی‌‌در ایجاد تجربیات به یاد ماندنی، افزایش شناخت برند و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری هنگام خرید دارند.