5 ویژگی آروماتراپی یا رایحه درمانی

آروماتراپی در واقع شاخه‌ای از طب گیاهی است که در آن از برخی روغن‌ گیاهی برای رسیدن به آرامش و تعادل ذهن، بدن، روح و روان که از جنبه‌های آروماتراپی است، استفاده می‌شود.