اهمیت حس بویایی ما و قدرت رایحه‌ها

 تفسیر رایحه‌‌ها، فرآیند پیچیده‌ای است که می‌تواند واکنش‌های عاطفی قدرتمندی را برانگیزد. رایحه یک عطر خاص، ممکن است ما را به خاطره‌ای دوست‌داشتنی ‌از دوران کودکی بازگرداند یا به یاد یکی از عزیزان بیندازد.