رایحه درمانی افسردگی: آیا رایحه خوب می‌تواند بر خلق و خو تأثیر بگذارد؟

آروماتراپی که به آن عطر درمانی یا رایحه درمانی نیز گفته‌ می‌شود، یک درمان مکمل است که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است. مفهوم رایحه درمانی، بر پایه این باور است که رایحه‌های خاصی، می‌توانند با سیستم لیمبیک مغز که مسئول احساسات، حافظه و رفتار است، تعامل داشته باشند. افراد با استنشاق یا استعمال موضعی اسانس‌های مشتق‌شده از گیاهان، ممکن است طیف وسیعی از اثرات روانی و فیزیولوژیکی را تجربه کنند.